JAZYK

Na´vi jazyk » základní slova 5.lekce

10. dubna 2010 v 18:36 | » LanQka
symbol, znak - pätsì
svázat, spojit - yìm
terč - txìm
zajatec - spe'etu
spojenec, kolega - lertu
nepřetržitě - nìtut
pocta, čest - meuia
loket - pxuntil
vstoupit - fpxäkìm
čerstvé (jídlo) -  pxausul
prostorný - apxa
zdlouhavý (čas) - nulkrr
zpráva, vzkaz - 'upxare
více - nì'ul
teď, nyní - set
urážka - zoplo
vášnivě, vášnivý - nìftxavang
možná, třeba - kxawm
pořádný - muiä
vzpomínka - 'ok
pravděpodobně - lam
zvuk - pam
rozšiřovat - virä
teritorium - kllpxìltu
zatímco - tengkrr
proč - lumpe, pelun
tato (věc) - fi'u
instrukce - sänume

Věty / Fráze

Neboj se bojovníků - Txopu rä ä si tsamsiyu
Mám tě rád - Ngal oeru fpomit ting
Jmenuji se... - Oe lu...

by LanQka | © avatarworld.blog.cz

KOPÍRUJ POUZE SE ZDROJEM

Na´vi jazyk » základní slova 4.lekce

24. února 2010 v 19:29 | » LanQka
hlas - mokri
křídlo - tsyal
malý - hií
oštěp - tukru
svět - kifkey
ticho - fnu
umění - teek
úsměv - irrtok
ušlechtilý - nawm
všechno - fra´u
zničit - ska´a
zvíře - ioang
žlutá - rim
každý - frapo
hvězda - tanhi
změna - latem
trochu - nì'it
kompletní - nìwotx
dlouhý - ngim
křičet - nguway
on, ona, ono - po, poan, poe
ostrý - pxi
přijít - pähem
zpívat - rol
odejít - hum
slupka - fkarut
oni - flu
bum, prásk - kxangangang

Věty / Fráze

Cítím cizí pach - Oeri ta Peya fahew akewong ontu teya langu.
Jake ulovil hexapede (Yerik) - Jake yerikit tolaron
Omlouvám se za toho blbce - Fi-skxawng-iri tsap'alute sengi oe

by LanQka | © avatarworld.blog.cz

KOPÍRUJ POUZE SE ZDROJEM

Na´vi jazyk » základní slova 3.lekce

14. února 2010 v 20:01 | » LanQka
klid - mawey
test - fmetok, tìfmetok
cizinec - ketuwong, kewong
vybrat - fxtey
lano - telem
bytost - swirä
démon - vrrtep
prst - zekwä
podpora - teswotìng
vrtulník - kunsìp
pocta, čest - meuia
šílenství - keye'ung
úroveň - engeng
ret, ústa - seyri
schůzka - ultxa
myslet - ronsem
jenom, pouze - nì'aw
loupit - fkarut
půvabný - sevin
ochrana - tìhawn
rytmus - kat
vzpomínka - 'ok
úder - taku
pramen - kìn
oprávněný - kanga
hlas - mokr
modrý - ean
vidění - äie

Věty / Fráze

Ahoj, jak se máš? - Kaltxi, Ngaru lu fpom srak
Mohu zabít člověka víš? - Chun tutet tspivang ko
Neytiri ulovila hexapede (Yerik) - Neytiri yerikit tolaron

by LanQka | © avatarworld.blog.cz

KOPÍRUJ POUZE SE ZDROJEM

Na´vi jazyk » základní slova 2.lekce

30. ledna 2010 v 12:03 | » LanQka world
umění - tseo
šíp - swizav
útok - 'eko
jíst - yom
rozum - eltu
tanec - sreu
dcera - 'ite
odvážný - tsteu
klidný - mawey
dělat - si
ucho - mikyun
sen - unil
den- trr
doktor - toktor
angilcký jazyk - 'ìnglìsì
oko - nari
oči (dvě) - menari
zlo - tìkawng
oheň - txep
první - 'awve
let, letět - tswayon
les - na'rìng
legrační - hiyìk
jít - käì
dobrý - sìltsan
země - kllte
horký - som
znát - omun

Věty / Fráze

Odpusť mi - Oeru txoa Livu
Se svým ikranem budu létat navždy - Oeyä ikran slivu nga, tsakrr ayoeng 'awsiteng mivakto.
Šťastný Nový rok - Mipa zìsìt lefpom ngaru

by LanQka | © avatarworld.blog.cz

KOPÍRUJ POUZE SE ZDROJEM

Na´vi jazyk » základní slova 1.lekce

27. ledna 2010 v 18:11 | » Neytiri world
avatar - uniltìrantokx
ano - srane
ne - rä'ä
blbec - skxawng
děkuji - irayo
prosím - rutxe
táta - sempu
matka - sa'nok
sourozenec - tsmuk
dítě - 'eveng
nic - ke'u
nikdy - kawkrr
teď - set
život - tìrey
smrt - kerusey
zabít - tspang
tělo - tokxn
ocas - kxetse
špatný, zlý - kawng
omluva - tsap'alute
statečný - tsteu
noc - txon
mluvit - plltxe
slunce - tsawke
strach - txopu
nebezpečí - hrrap
vůdce klanu - olo'eyktan
posvátné místo - swotu

Věty / Fráze

mám to, chápu to - tslolam
na shledanou, uvidíme se zase brzy - kìyevame
na shledanou, Eywa s vámi - Eywa ngahu

by Neytiri | © avatarworld.blog.cz

KOPÍRUJ POUZE SE ZDROJEM
 
 

Reklama